2017-10-05

Sposoby załatwiania spraw

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie  przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godz. 10:00 do 16:30 w siedzibie komendy powiatowej mieszczącej się przy ul. Sienkiewicza 45.

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym, w godzinach jak wyżej.

Kierujący poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji  od godz. 8:00 do 15:00.